වාහනයට අපි අතින් නොවිය යුතු දේවල් කිහිපයක්

අපි වාහනය ආදරයෙන්, පරිස්සමෙන් සහ කරදර කරන්නේ නැතුව බලා ගන්නවා නම් වාහනයත් අපිව, අපේ දරුවන්ව ආදරයෙන්, පරිස්සමෙන් සහ කරදරයක් කරන්නේ නැතුව බලා ගන්නවා. කවදාවත් මහමඟ අතරමන් කරන්නේ නෑ. ඒ වගේම, Garage ගානේ රස්තියාදු වෙන්න සිදු වෙන්නෙත් නෑ. දැන් මම කියන්න යන්නේ අපේ වාහනයට, අපි අතින් නොවිය යුතු දේවල් ටිකක්. වාහනය Start කරපු ගමන් හයියෙන් පදවන්න … Continue reading වාහනයට අපි අතින් නොවිය යුතු දේවල් කිහිපයක්

ඔයාගේ වාහනයට හොඳම Engine oil එක තෝර ගන්නේ කොහොමද.?

වාහනයක් තියෙන කෙනෙක් 5,000 km හෝ මාස 06 කට සැරයක් හෝ වාහනයේ Service එක කරන්න ඕන. සමහර අය නම් Service Station එකට ගිහින් දාලා Rest Area එකට වෙලා හොඳට නිදා ගෙන ඉඳලා වාහනේ අරගෙන ගෙදර එනවා. වාහනේට දාන Engine oil එක මොකද්ද කියලාවත් දන්නේ නෑ. තමන්ගේ වාහනේට ආදරේ කෙනෙක් නම් කවදාවත් ඔය දේ කරන්නේ නෑ. … Continue reading ඔයාගේ වාහනයට හොඳම Engine oil එක තෝර ගන්නේ කොහොමද.?

ඇඳිරි නීතිය නිසා ගෙදර එකම තැන නවත්තලා තියෙන වාහනය පරිස්සම් කර ගන්නේ මෙහෙමයි

මේ ඇඳිරි නීතිය වෙලාවේ ඔයාගේ වාහනයත් එක දිගටම නවත්තලා තියෙන නිසා, ඒක වියදම් ගොඩකට මුල හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. වාහනයේ තියෙන වැදගත්ම සහ වියදම් අධිකම දේවල් පරිස්සන් කර ගැනීම අපේ වගකීම. Engine, Battery, Tyre, Body සහ interior වැනි දේවල් ගැන අපි කොහොමත් හැම වෙලාවේම පරිස්සමෙන් ඉන්න නිසා නිකන් ගෙදර ඉන්න මේ දවස් වලත් වඩාත් පරිස්සමෙන් ඉමු. … Continue reading ඇඳිරි නීතිය නිසා ගෙදර එකම තැන නවත්තලා තියෙන වාහනය පරිස්සම් කර ගන්නේ මෙහෙමයි