වාහනයේ Brake Hose එකක් හදිසියේම පිපිරුවොත් මාරු කරන හැටි දන්නවද.?

අනතුරක් වීම වලක්වා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි වාහනයේ Brake. හදිසියකදී වාහනය නවත්වා ගැනීමට අපි Brake Paddle එක තද කලාම Master Cylinder එකේ තියෙන Piston එක මඟින් Brake Fluid Reservoir Tank එකේ තියෙන Brake Oil අරගෙන Brake Lines වලට පීඩනයක් දෙනවා. එතකොට Brake Lines දිගේ පීඩනය සමඟ Brake Oil ගලා ගෙන ගිහින් තමයි Brake Calipers වැඩ … Continue reading වාහනයේ Brake Hose එකක් හදිසියේම පිපිරුවොත් මාරු කරන හැටි දන්නවද.?

දුටුවන්ගේ ඇස් වශී කරන SsangYong TIVOLI (e-XGi / e-XDi)

SsangYong Motors ආයතනයෙන් ආඩම්බරයෙන් ඉදිරිපත් කරපු Subcompact Crossover SUV එකක් ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. ඒ තමයි SsangYong TIVOLI. ඉතාමත් ලස්සන, ඒ වගේම ලංකාවේ ගොඩාක් ජනප්‍රිය වුන මේ Crossover එක ලංකාවේ වාහන වෙළඳ පොළ තුල ඉතාමත් සාධාරණ මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වාහනයක්. Petrol Tivoli e-XGi160 (2015)Tivoli e-XGi160 Premium Specs (2015) Diesel Tivoli e-XDi160 (2015)Tivoli … Continue reading දුටුවන්ගේ ඇස් වශී කරන SsangYong TIVOLI (e-XGi / e-XDi)